Philadelphia

Polish Christian Center

Polski Chrześcijański Centrum

Witamy/Welcome


Zapraszamy do naszego Polskiego Chrześcijańskiego Centrum. Ty i twoja rodzina są zawsze zaproszeńi do odwiedzenia naszego domu, dla chrześcijan. Kochamy naszego jednego Stwórcę i chcemy podzielić się naszą duszę z resztą naszych wiernych. Jesteśmy jedną rodziną co prowadzi w przykładach do reszty świata.


Ewangelia według św. Marka 16


15 Potem rzekł do nich:

– Idźcie na cały świat i przekazujcie wszystkim dobrą nowinę. 16 Ci, którzy uwierzą i dadzą się ochrzcić, zostaną zbawieni, a ci, którzy nie uwierzą, będą potępieni.


Dołącz do nas i przystąp ścieżkę Boga. Chcemy pokazać wam drogę do wiecznej miłości Boga. On chce, aby ty zrobiłeś kolejny krok do chrześcijaństwa, więc przyjdź do naszego następnego serwisu a by zmienić swoje życie z Bogiem.

3142 Richmond St, Philadelphia, PA ‎
On jest moim życiem
0:00/3:12

Welcome to our Polish Christian Center. You and your family are always welcome to visit our home for Christians. We love our one creator, and we would like to share our spirit with the rest of our believers. We are one family leading by example for the rest of our world.


Mark 16:15-16

And he said to them, “Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned.


Join us and enter the path of God. We want to show to way to the everlasting love of God. He wants you to take the next step into Christianity, so come to our next service, and we will change your life with God.

Wyślij nam Wiadomość

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.